Hem
 
AdvokatGruppen
 
Notarius Publicus
 
Rådgivning
 
Länkar
 
 
 
 
notariuspublicus

Allmänt

Du behöver endast komma personligen när det gäller ett namnbestyrkande. I de flesta övriga ärenden kan du skicka ett ombud.

Betalning

Kostnaderna hos Notarius Publicus framgår nedan. Vi kan tar emot betalning med kort och kontanter. Vi har ingen möjlighet att fakturera privatpersoner.

Notarius Publicus

Notarius publicus (latin, ung. "offentlig tjänsteman") är en person som utses av länsstyrelsen och som har till uppgift att hjälpa allmänheten med bland annat bestyrka namnunderskrifter, avskrifter och andra uppgifter om innehållet i handlingar samt utfärda apostille.

Namn- och behörighetsbestyrkande

Namn- och behörighetsbestyrkande innebär att Notarius Publicus bestyrker namnteckning (se ovan) och personens behörighet att underteckna handlingen. Du måste personligen infinna dig hos Notarius Publicus och underteckna handlingen eller bestryka din underskrift. Du måste även ha med dig giltig legitimation och ett registerutdrag från bolagsverket och/eller en fullmakt som visar att du är behörig att underteckna handlingen.

Bestyrkande av fotokopia

Notarius Publicus kan bestyrka kopior av originalhandlingar. Detta kan vara pass, id-kort, examensbevis m.m. Vid bestyrkandet måste Du uppvisa originalhandlingen. Notarius Publicus kommer att kontrollera originalhandlingens äkthet innan en bestyrkt kopia upprättas och utlämnas.

Apostille

Apostille kan utfärdas på en originalhandling från en svensk myndighet. Ett bestyrkande av en annan Notarius Publicus är en handling från en svensk myndighet. Apostille är ett bestyrkande som godtas i ett konventionsland (Haag-konventionen), som visar att handlingen är en allmän handling från en svensk myndighet samt undertecknad av en myndighetsperson. Exempel på dokument som kan förses med apostille är, personbevis från skatteverket, registerutdrag från bolagsverket, översättningar från en auktoriserad översättare från kammarkollegiet m.m. Apostille utfärdas på en speciell blankett som har en given form och som bara får utfärdas på svenska, engelska eller franska.

Adoption

Kontakta oss för mer information.

Protokoll

Kontakta oss för mer information.

Fakturering

Faktureringsavgift på 165 kr tillkommer. Fakturan skall betalas inom 10 dagar. Vid försenad betalning debiteras dröjsmålsränta enligt 6 § Räntelagen, för närvarande 9,5 procent, och påminnelse- och expeditionsavgift med 70 kr.

Prislista

Fr.o.m. den 1 oktober 2016 tillämpas följande taxor (inklusive moms);

Namnbestyrkande (per namnteckning)

Namn- och behörighetsbestyrkande

en namnteckning + behörighet

två namnteckningar + behörighet

Bestyrkande av fotokopior (per sida)

Apostille* (per apostille)

Ifyllande av handling för en person med eller utan ett namnbestyrkande, omfattande till en eller två sidor, vilka förutsätter genomläsning och kontroll av uppgifter.

Ifyllande av handling för en person med eller utan ett namnbestyrkande, omfattande till tre eller flera sidor, vilka förutsätter genomläsning och kontroll av uppgifter.

Adoption (per handling**)

Protokoll (timkostnad)

Faktureringsavgift

Utlandsavgift

Rek. brev

Expeditionsavgift (vid expediering per brev)

300 kr

700 kr

900 kr

150 kr

385 kr

500 kr

750 kr

260 kr

2 400 kr

165 kr

50 kr

140 kr, min. 40 kr samt portokostnad

55 kr, samt portokostnad

*Apostille är ett intyg från Notarius Publicus på en allmän handling, som skall uppvisas i ett annat konventionsland, och handlingen är då undantagen alla ev ytterligare krav på bestyrkande och legalisering.

**Totalsummans skälighet bedöms alltid individuellt.

 

 
 
 

Kontakt

AdvokatGruppen och
Notarius Publicus i Lund
Stora Fiskaregatan 5 B
221 05 Lund
Hitta hit (karta)
Tel: 046 - 211 90 80
Fax: 046 - 211 90 54
E-post till Helén Kinnman
E-post till Karin Högberg
E-post till Notarius Publicus
 
 
 
 

Öppettider

AdvokatGruppen
mån - tors 9.00 - 16.00, lunchstängt
mellan 12.00-13.00Notarius Publicus
mån - tors 9.00 - 11.00, samt efter överenskommelse. Dock ej fredag.