Hem
 
AdvokatGruppen
 
Notarius Publicus
 
Rådgivning
 
Länkar
 
 
 
 

Notarius Publicus

Notarius publicus (latin, ung. "offentlig tjänsteman") är en person som utses av länsstyrelsen och som har till uppgift att hjälpa allmänheten med bland annat bestyrka namnunderskrifter, avskrifter och andra uppgifter om innehållet i handlingar samt utfärda apostille.

Namnbestyrkande
Notarius Publicus kan bestyrka en namntecknig på t.ex. ett avtal eller en fullmakt. Vid ett namnbestyrkande bestyrker vi endast namnteckningen, ingenting annat i handlingen. Du måste personligen infinna dig hos Notarius Publicus och underteckna handlingen eller bestyrka denna. Du måste även ha med dig giltig legitimation.

Namn- och behörighetsbestyrkande
Namn- och behörighetsbestyrkande innebär att Notarius Publicus bestyrker namnteckning (se ovan) och personens behörighet att underteckna handlingen. Du måste personligen infinna dig hos Notarius Publicus och underteckna handlingen eller bestyrka din underskrift. Du måste även ha med dig giltig legitimation och ett registerutdrag från bolagsverket och/eller en fullmakt som visar att du är behörig att underteckna handlingen.

Bestyrkande av fotokopia
Notarius Publicus kan bestyrka kopior av originalhandlingar. Detta kan vara pass, id-kort, examensbevis m.m. Vid bestyrkandet måste Du uppvisa originalhandlingen. Notarius Publicus kommer att kontrollera originalhandlingens äkthet innan en bestyrkt kopia upprättas och utlämnas.

Apostille
Apostille kan utfärdas på en originalhandling från en svensk myndighet. Ett bestyrkande av en annan Notarius Publicus är en handling från en svensk myndighet. Apostille är ett bestyrkande som godtas i ett konventionsland (Haag-konventionen), som visar att handlingen är en allmän handling från en svensk myndighet samt undertecknad av en myndighetsperson. Exempel på dokument som kan förses med apostille är, personbevis från skatteverket, registerutdrag från bolagsverket, översättningar från en auktoriserad översättare från kammarkollegiet m.m. Apostille utfärdas på en speciell blankett som har en given form och som bara får utfärdas på svenska, engelska eller franska.

Adoption
Kontakta oss för mer information.

Protokoll
Kontakta oss för mer information.

Ifyllande av intyg
En del intyg innehåller personuppgifter som Notarius Publicus ska bestyrka. Utöver legitimation behöver man för dessa intyg ta med underlag som visar att dessa uppgifter är korrekta.

Allmänt
Du behöver endast komma personligen när det gäller bestyrkande av legitimationshandlingar. I de flesta övriga ärenden kan du skicka ett ombud.

Vi har en till tre dagars handläggningstid. Vissa ärenden kan dock kräva längre handläggningstid.

Notarius Publicus gör inga översättningar.

Önskar ni få bestyrkandet hemskickat måste ni även lämna in ett kuvert med adress och frimärke på. Notarius Publicus tar inte ansvar för postgång.

Betalning
Kostnaderna hos Notarius Publicus framgår nedan. Vi kan tar emot betalning med kort och kontanter. Vi har ingen möjlighet att fakturera privatpersoner.

Fakturering
Faktureringsavgift på 150 kr tillkommer. Fakturan skall betalas inom 30 dagar. Vid försenad betalning debiteras dröjsmålsränta enligt 6 § Räntelagen, för närvarande 8,0 procent, och påminnelse- och expeditionsavgift med 60 kr.

Prislista

Fr.o.m. den 1 oktober 2016 tillämpas följande taxor (inklusive moms);

Namnbestyrkande (per namnteckning)
300 kr
Namn- och behörighetsbestyrkande  
en namnteckning + behörighet 700 kr
två namnteckningar + behörighet 900 kr
Bestyrkande av fotokopior (per sida) 150 kr
Apostille (per apostille) 385 kr
Ifyllande av intyg för en person med eller utan namnbestyrkande, omfattande en till två sidor, vilka förutsätter genomläsning och kontroll av uppgifter 500 kr
Ifyllande av intyg för en person med eller utan namnbestyrkande, omfattande tre eller flera sidor, vilka förutsätter genomläsning och kontroll av uppgifter 750 kr
Adoption per handling 260 kr
(totalsummans skälighet bedöms alltid individuellt)
Protokoll (timkostnad) 2 400 kr
Faktureringsavgift* 165 kr
Utlandsavgift 50 kr
Rek. brev 140 kr, samt portokostnad min. 40 kr
Avgift vid expediering per brev 55 kr, vartill kommer faktisk portokostnad

*Fakturan ska betalas inom 10 dagar. Vid försenad betalning debiteras förseningsavgift med 450 kr och dröjsmålsränta enligt 6 § Räntelagen.


 
 
 

Kontakt

AdvokatGruppen och
Notarius Publicus i Lund
Stora Fiskaregatan 5 B
Box 1207
221 05 Lund
Hitta hit (karta)
Tel: 046 - 211 90 80
Fax: 046 - 211 90 54
E-post till Helén Kinnman
E-post till Karin Högberg
E-post till Notarius Publicus
 
 
 
 

Öppettider

AdvokatGruppen
mån - tors 9.00 - 16.00, lunchstängt
mellan 12.00-13.00


Notarius Publicus
mån - tors 9.00 - 11.00, samt efter överenskommelse. Dock ej fredag.