Hem
 
AdvokatGruppen
 
Notarius Publicus
 
Rådgivning
 
Länkar
 
 
 
 

AdvokatGruppen

Vi arbetar med juridik som rör den enskilda människan och de problem som kan uppstå i det vardagliga livet. Varje individ och hans eller hennes problem är unika. Vi vill ha ett gott och förtroendefullt samarbete med dig som klient för att på bästa sätt kunna tillvarata din rätt och finna de bästa lösningarna på ditt problem.

Vi är en allmänpraktiserande advokatbyrå och arbetar främst med familjerätt, arvsrätt och annan civilrätt.

Familjerätt behandlar frågor om bl a skilsmässa, samboseparation, vårdnad, barns boende, umgängesrätt, kvarsittningsrätt till bostaden, bodelning, och äktenskapsförord.

Arvsrätt behandlar frågor kring arv och testamenten.

Vi åtar oss uppdrag som bodelningsförrättare, boutredningsman, skiftesman och testamentsexekutor.

Vi åtar oss uppdrag som kan gälla fordringsförhållanden, gåvor, fastighetstvister mm.

Vi för din talan och företräder dig vid förhandlingar i domstolar.

Vi hänvisar till Konsumenttvistnämnden avseende arvodestvister eller andra ekonomiska krav som du som konsument riktar mot en advokat eller en advokatbyrå.
www.advokatsamfundet.se/konsumenttvistnamnden
Konsumenttvistnämnden
Sveriges advokatsamfund
Box 27321
102 54 Stockholm


Advokater och jurister

Helén Kinnman
Advokat
helen.kinnman@advokatgruppen.se

Utbildning
Jur kand, Lunds universitet

Erfarenhet
Tingstjänstgöring, Kristianstads tingsrätt
Fiskal vid Hovrätten över Skåne och Blekinge
Medlem i Sveriges Advokatsamfund

Författare till boken "Skilj dig själv" och
medförfattare till läroboken "Codex Rättskunskap"
Karin Högberg
Advokat
karin.hogberg@advokatgruppen.se

Utbildning
Jur kand, Lunds universitet

Erfarenhet
Tingstjänstgöring, Ystads tingsrätt
Medlem i Sveriges Advokatsamfund

  
 
 

Kontakt

AdvokatGruppen och
Notarius Publicus i Lund
Stora Fiskaregatan 5 B
Box 1207
221 05 Lund
Hitta hit (karta)
Tel: 046 - 211 90 80
Fax: 046 - 211 90 54
E-post till Helén Kinnman
E-post till Karin Högberg
E-post till Notarius Publicus
 
 
 
 

Öppettider

AdvokatGruppen
mån - tors 9.00 - 16.00, lunchstängt
mellan 12.00-13.00


Notarius Publicus
mån - tors 9.00 - 11.00, samt efter överenskommelse. Dock ej fredag.