Hem
 
AdvokatGruppen
 
Notarius Publicus
 
Rådgivning
 
Länkar
 
 
 
 
advokatgruppen

AdvokatGruppen

Vi är en allmänpraktiserande advokatbyrå och arbetar främst med familjerätt, arvsrätt och annan civilrätt.

Familjerätt behandlar frågor om bl a skilsmässa, samboseparation, vårdnad, barns boende, umgängesrätt, kvarsittningsrätt till bostaden, bodelning, och äktenskapsförord.

Arvsrätt behandlar frågor kring arv och testamenten.

Vi åtar oss uppdrag som bodelningsförrättare, boutredningsman, skiftesman och testamentsexekutor.

Vi åtar oss uppdrag som kan gälla fordringsförhållanden, gåvor, fastighetstvister mm.

Vi för din talan och företräder dig vid förhandlingar i domstolar.

Advokater

Utbildning

Jur kand, Lunds universitet

Eva Rosén Ericsson

Advokat

ere@advokatgruppen.se

Karin Högberg

Advokat

Utbildning

Jur kand, Lunds universitet

Helén Kinnman

Advokat

Erfarenhet

Tingstjänstgöring, Kristianstads tingsrätt

Fiskal vid Hovrätten över Skåne och Blekinge

Medlem i Sveriges Advokatsamfund

Författare till boken "Skilj dig själv" och medförfattare till läroboken "Codex Rättskunskap"

Erfarenhet

Tingstjänstgöring, Ystads tingsrätt

Medlem i Sveriges Advokatsamfund

 
 
 

Kontakt

AdvokatGruppen och
Notarius Publicus i Lund
Stora Fiskaregatan 5 B
221 05 Lund
Hitta hit (karta)
Tel: 046 - 211 90 80
Fax: 046 - 211 90 54
E-post till Helén Kinnman
E-post till Karin Högberg
E-post till Notarius Publicus
 
 
 
 

Öppettider

AdvokatGruppen
mån - tors 9.00 - 16.00, lunchstängt
mellan 12.00-13.00Notarius Publicus
mån - tors 9.00 - 11.00, samt efter överenskommelse. Dock ej fredag.